Wynagrodzenie widniejące na umowie o pracę zazwyczaj jest kwotą brutto, a więc różni się od sumy, która wpłynie na konto pracownika. Pieniędzy, które zatrudniony dostanie „na rękę”, będzie znacznie mniej. Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy. Jak wyliczyć wynagrodzenia za pracę?

Wiele osób, spotykając się z propozycją wynagrodzenia netto, ma problem z obliczeniem, jaka suma realnie będzie zasilała ich miesięczny budżet. Niestety, kwota widniejąca na umowie pozostaje w sferze marzeń, ponieważ ta, która wpada do naszych kieszeni, jest znacznie niższa. Wynagrodzenie brutto to pensja niepomniejszona o podatki i składki obciążające pracownika. Poza płacą zasadniczą zaliczamy do niego również premie i dodatki, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłki ZUS. Bardzo ważną kwestią, o której należy pamiętać, jest fakt, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia podlegają oskładkowaniu. Od potrąceń na ubezpieczenia społeczne wolne są m.in. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (jednak przyznawane nie częściej niż co 5 lat) oraz odprawy. W dodatku część obciążeń ma charakter obowiązkowy, a inne są dobrowolne. Składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne są obligatoryjne.

Informacji do zapamiętania jest sporo (w dodatku przepisy czasami ulegają zmianom), ale na szczęście dla pracowników obowiązek obliczenia potrąceń spoczywa na pracodawcy, który powinien wiedzieć jak wyliczyć wynagrodzenia. To również on ponosi odpowiedzialność w przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego rozliczenia i opłacenia składki.

jak wyliczyć wynagrodzenia

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie społeczne stanowią podstawowy przychód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a ich uiszczanie jest obowiązkowe. To właśnie z nich wypłacane są zasiłki, renty oraz emerytury.

Na ubezpieczenie społeczne składają się: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (chorobowe) oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy (wypadkowe). Każde z tych ubezpieczeń niesie za sobą konieczność uiszczania odpowiedniej składki.

 

Wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 roku:

– składka emerytalna: 19,52% (z czego połowę pokrywa pracownik, a połowę pracodawca),

– składka rentowa: 8% (z czego 1,5% pokrywa pracownik, a 6,5% pracodawca),

– składka chorobowa: 2,45% (całość pokrywa pracownik),

– składka wypadkowa: 1,8% (całość pokrywa pracodawca),

– składka zdrowotna: 9% (całość leży po stronie pracownika; naliczane jest 9%, a 7,5% odlicza się od podatku),

– składka na Fundusz Pracy: 2,45% (całość pokrywa pracodawca).

 

Zaliczka na podatek dochodowy

Jednym z podstawowych obowiązków osoby pobierającej wynagrodzenie za pracę jest opłacanie zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka ta pobierana jest co miesiąc i w przypadku osób, które zarabiają nie więcej niż 85 528 PLN rocznie, wynosi 18% dochodu.

 

Koszty uzyskania przychodu

W niektórych sytuacjach przychód może być obniżony o przysługujące pracownikowi koszty jego uzyskania. Są one ryczałtowe i uzależnione od miejsca zamieszkania pracownika. W przypadku pracownika miejscowego koszty te wynoszą 111,25 PLN, natomiast jeśli pracownik mieszka w innej miejscowości niż pracuje (dojeżdża do zakładu pracy) – 139,06 PLN.

jak wyliczyć wynagrodzenia

Jak wyliczyć wynagrodzenia netto?

  1. Ustalamy płacę brutto, biorąc pod uwagę nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również premie i dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny oraz urlop wypoczynkowy.
  2. Mając tę kwotę, która jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, możemy obliczyć wysokość składek. Emerytalna wynosi 9,52% podstawy wymiaru, rentowa 1,5%, a chorobowa 2,45%.
  3. Naszym następnym zadaniem jest obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. W tym przypadku podstawę jej wymiaru stanowi wynagrodzenie pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy.
  4. Kolejny krok stanowi obliczenie zaliczki na podatek dochodowy. Jego podstawą jest przychód (czyli płaca brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (które wynoszą 112,25 PLN dla pracowników miejscowych i 139,06 PLN dla pracowników dojeżdżających). W przypadku pierwszego progu podatkowego (u osób, których dochód nie przekracza 85 528 PLN rocznie) stawka zaliczki wynosi 18%. Od dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy odejmujemy ustawową kwotę wolną od podatku.W ten sposób otrzymujemy zaliczkę na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej. Obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne, tym razem stosując stawkę 7,5%. Zaliczkę na podatek dochodowy należy pomniejszyć o otrzymaną wysokość składki.
  1. W tym momencie jesteśmy w stanie obliczyć wynagrodzenie netto. Aby to zrobić, od wynagrodzenia brutto należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Comments are closed.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close