Jedną z najważniejszych decyzji, które musi podjąć początkujący przedsiębiorca, jest wybór formy opodatkowania. Warto przyłożyć się do rozważenia wad oraz zalet każdej z nich, ponieważ rodzaj opłacanych podatków ma ogromny wpływ na przyszłe zyski firmy. Jakie możliwości mamy do wyboru?

Typy podatków dochodowych dzielimy w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej formę prawną. Możemy zdecydować się na następujące formy opodatkowania:

 • PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczać się w ten sposób mogą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna);
 • CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych – jest to podatek przeznaczony do rozliczeń osób prawnych oraz niektórych jednostek nie mających osobowości prawnej;
 • RPE, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest to forma rozliczeń dostępna dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych;
 • karta podatkowa – jest ona dedykowana osobom fizycznym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.

Podatek PIT

PIT to skrót od podatku dochodowego od osób fizycznych. Pobiera się go w formie zaliczek wpłacanych do Urzędu Skarbowego raz na miesiąc lub kwartał. Podatek PIT występuje w dwóch postaciach: na zasadach ogólnych lub liniowej.

PIT na zasadach ogólnych

Takie formy opodatkowania są dostępne dla wszystkich osób fizycznych (bez wyjątku). W momencie zakładania działalności jest to forma domyślna, co oznacza, że jeśli nie złożymy w terminie oświadczenia lub wniosku, urząd uzna, że jest ona naszym docelowym wyborem.

Przychody z prowadzenia własnego biznesu kumulujemy z innymi przychodami, które uzyskaliśmy w ciągu roku i wyliczamy należny podatek uwzględniając wszystkie dostępne ulgi (np. przekazane darowizny, ulga rodzinna, koszty kwalifikowane). W Polsce obowiązują nas dwa progi podatkowe. Przekraczając je, nie płacimy podatku od całego przychodu, a jedynie od tej jego części, która przewyższa daną kwotę. Mając przychody nieprzekraczające 85 528 zł rocznie, mieścimy się w pierwszym progu podatkowym, który wynosi 18%. Z dochodami powyżej tej kwoty wchodzimy zaś na próg 23%.

Przychody niższe niż 3091,49 zł (w 2016 r.) stanowią tzw. kwotę wolną od podatku, zwalniającą nas z jego płacenia (ale nie ze włożenia zeznania rocznego PIT!).

MG-Finanse, Godlewski, Formy opodatkowania działalności

PIT liniowy

Jeśli nasze przychody przekraczają pierwszy próg podatkowy, warto rozważyć wybór podatku liniowego, ponieważ taka forma rozliczenia może pozwolić nam na pewne oszczędności. Zapłacimy wówczas 19% od przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki społeczne. Podatek liniowy jest stały i niezależny od kwoty przychodów, jednak może nas pozbawić prawa do ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem. Ponadto w przypadku PIT liniowego zyski osiągane w wyniku prowadzenia biznesu nie kumulują się z pozostałymi dochodami.

Podatek CIT

Jeśli nasza firma będzie spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną), będziemy zobowiązani do płacenia podatku CIT. W Polsce stawka wynosi 19% i jest jednolita, czyli niezależna od rodzaju prowadzonej działalności ani od jej rozmiarów.

W przypadku podatku CIT bierzemy pod uwagę jedynie dochody przedsiębiorstwa, których nie kumulujemy z pozostałymi. Zeznanie podatkowe składamy jako firma, gdyż spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, tzn. są odrębnym podmiotem od swoich właścicieli.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych urzędu skarbowego nie interesują nasze koszty (nie musimy ich też ewidencjonować), ponieważ podatek liczony jest od przychodu. Z tej opcji może skorzystać jedynie zdefiniowana grupa podatników: przedsiębiorcy o zeszłorocznych przychodach mniejszych niż 150 000 euro i wyłącznie te rodzaje działalności gospodarczej, które zostały wymienione w ustawie. Od przychodu możemy odjąć prawie wszystkie ulgi, które przysługują w podatku PIT (np. ZUS, darowizny), a także ulgi od podatku.

Stawki zależą od rodzaju działalności, którą prowadzimy i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%.

MG-Finanse, Godlewski, Formy opodatkowania działalności

Karta podatkowa

Najprostszy sposób formy opodatkowania działalności gospodarczej, to karta podatkowa. Osoby, które z niej korzystają, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz ustalania zaliczek na podatek dochodowy. Na żądanie klientów muszą jedynie wydawać rachunki oraz faktury.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej jest dostępny dla osób prowadzących działalność:

 • usługową lub wytwórczo-usługową,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
 • w zakresie usług rozrywkowych,
 • w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • gastronomiczną (jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%),
 • w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
 • w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych.

Decydując się na taki podatek, nie możemy korzystać z pracy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw i zakładów.

Comments are closed.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close